مطالب مفید

درباره بعدسازها (پرینتر سه بعدی) بیشتر بدانید

با استفاده از پرینتر سه بعدی می توان از یک فایل دیجیتالی سه بعدی، یک جسم جامد سه بعدی ایجاد کرد. پرینت سه بعدی با انجام طراحی از شیئی که می خواهیم درست کنیم شروع می شود. سپس نرم افزار، مدل نهایی را به صدها یا هزاران لایه افقی تقسیم می کند. هنگامی که این فایل آماده شد در پرینتر سه بعدی آپلود می شود و شیء را لایه به لایه ایجاد می کند. دستگاه پرینتر سه بعدی با روند تولید افزایشی کار می کند.در این روش، یک شیء با قرار دادن پی در پی لایه هایی از مواد توسط پرینتر سه بعدی ایجاد می شود. قرار دادن لایه تا زمانی که کل شیء ایجاد شود ادامه می یابد. هر کدام از لایه های ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی در واقع یک مقطع نازک افقی از جسم نهایی می باشد. پرینتر سه بعدی هر قطعه را می خواند و لایه ها را با هم ترکیب می کند تا شیء سه بعدی مورد نظر ایجاد شود.

مطالب مرتبط