طراحی

طراحی انواع خطوط تولید

شرکت الوند ماشین مفتخر است با توجه به تجربه و بکارگیری متخصصین کار آزموده  خود قادر به طراحی انواع خطوط تولید وانتخاب ماشین آلات صنعتی مربوطه می باشد.

برای رسیدن به این امر مهم خدمات زیر قابل ارائه و متخصصین ما برای گرفتن بهترین نتیجه در کنار تیم شما خواهند بود:

– مشاور امورسرمایه گذاری در امر تولید وساخت ماشین آلات صنعتی

– تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی،تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی.

– تعیین ایستگاههای کاری،استقرار بهینهۀ ماشین آلات و نهایتاً بالانس خط تولید.

– تدوین لیست ماشین آلات،تجهیزات و وسایل کمکی و همینطور نیروی انسانی مورد نیاز برای بخشهای تولیدی.

– برآورد مساحت اولیۀ مورد نیاز برای هر یک از بخشهای تولیدی.

– تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول

 – تجزیه و تحلیل و تعیین بهترین استقرار برای بخشهای تولیدی،مونتاژ و انبارها.

در نهایت تیم فنی و بازرگانی این شرکت در تمام مراحل ایجاد واحد تولیدی در کنار شما خواهند بود.